Plena Hälsa

"Treat the cause Not the symptom"


Plena betyder Fullständig och syfte med mitt arbete är att hjälpa dig att uppnå din bästa hälsa. För det behöver du förstå din egen hälsa och hur ditt mående hänger ihop med din kost, din livsstill och din unika biokemi.


Vi designades för att leva i en ren värld och äta näringsrik mat. Idag utsätts vi konstant för ämnen som vår kropp inte kan hantera, helt enkelt för att det avgiftningssystemet vi utrustades med inte är anpassad för att ta hand om alla tillsatser, konserveringsmedel och färgämnen som läggs i vår mat samt alla föroreningar, gifter, tungmetaller, toxiner och kemikalier vi får i oss från alla hål. Allt detta gör oss sårbara för många sjukdomar. Tungmetaller är särskild problematiska då de kan ersätta mineraler i enzymatiska reaktioner och därmed störa mineralabsorptionen och olika processer i kroppen. Vi har alla tungmetaller i oss. Frågan är bara: Hur mycket?


Med hjälp av en HÅRMINERALANALYS du reda på din mineralstatus och tungmetalexponering, du får information om ditt endokrin aktivitet och ditt behov av supplementering samt kan följa upp keleringsprocessen för att bli av med tungmetaller och motverka dess skadliga effekter på din hälsa. Du får även hjälp med kosten och komplementära råd som hjälper dig att minska din exponering till toxiner och lyckas med din avgiftning på bästa sätt.

JAG ERBJUDER

är en behandlingsmetod som syftar till att återställa kroppens optimala miljö genom att korrigera obalanser eller brister med hjälp av ämnen som är naturliga för kroppen. 

är ett värdefullt screeningstest som mäter kroppens närings- och mineralstatus under de senaste månaderna och kan ge dig svaret om exakt vilka näringsämnen du behöver. Du får även en bild av din cellulära biokemi och om du har förhöjda nivåer av tungmetaller i kroppen.

använder joniska mineraler och små doser av enskilda spårmineraler för att aktivera eller påskynda enzymatiska funktioner i kroppen. Utan spårelement, i rätt form och mängd, kan kroppens celler inte ta upp andra näringsämnen, vilket leder till degeneration och sjukdom.

Din kropp har specifika näringsbehov och med hjälp av olika tester får vi reda på vem du är och vad du behöver för att optimera din hälsa, din vikt och ditt mående. 

är tillverkade genom en patenterad elektrolysprocess där resultatet blir en vattenlösning med laddade joner (katjoner) i ångstorlek med optimal upptagning och biotillgänglighet.

Det finns många olika teorier på hur vi människor bör äta och leva.

Jag tar hjälp av hårmineralanalys som visar flera metaboliska mönster av din biokemi. På så sätt behöver jag inte gissa och kan ge dig råd och coachning som verkligen gör skillnad. Hälsan i människokroppen börjar på cellulär nivå

Vår näringsstatus påverkar alla kroppens system och funktion, men betydelsen av näringsämnen är fortfarande försummad inom vården. Näringsbrist leder till många symptomen och sjukdomar och många diagnosen ges utan att man undersöker den primära källan till problemet. 


Kronisk trötthet och utmattningssyndrom är ett av dem

"Den grundläggande kunskapen om kroppens förmåga att producera energi på cellnivå är välkänd och kallas för Krebs och glykolyscykler. Båda dessa processer kräver näringsämnen för att de ska fungera optimalt. En brist eller biologisk otillgänglighet av t.ex. vissa mineraler och vitaminer kan försämra kroppens förmåga att effektivt producera energi"

(Rick Malter, 2002).


Det är vanligt att vi använder oss av stimulerande ämnen som koffein, socker, energidrycker mm. för att orka med våra dagliga rutiner eller för att få en energikick. Problemmet med dessa ämnen är att de ger oss en artificiell energi som får oss att tro att allt är som det ska, när det egentligen bara maskerar ett problem. Ett problem som beror på att vi inte kan producera vår egen energi för att vi inte har tillräcklig med näringsämnen för det. När dessa stimulerande ämnen inte längre ger effekt för att våra reserver av näringsämnen nått en kritisk nivå kan vi känna oss utmattad. Man söker då vården och en fysisk undersökning åtföljd av typiska blod- och urintest inte avslöja några signifikanta markörer. Ändå mår personen inte bra och känner sig ganska bekymrad över sin hälsostatus. Man vet att något är fel. Ofta i ett sådant fall får man höra att det inte är något fel och att det inte finns något hälsoproblem. Om individen fortsätter att insistera på att någonting verkligen är fel, kan slutsatsen bli att det hela "sitter i huvudet" och det kan  blir antidepressiva medel och stämpel ”utmattningssyndrom”.

Det finns absolut andra faktorer som kan leda till detta tillstånd som t.ex. stress, sorg, sjukdom, familjeförhållanden mm. men det blir alltför vanlig att friska människor får den diagnosen när problemet i vissa fall egentligen handlar om näring, obalanser, gifter- och tungmetallexponering. Många människor, inklusive många inom sjukvården har svårt att tänka sig att en person som äter sig mätt varje dag kan faktiskt vara undernärd. Men det kan man vara, undernärd på näringsämnen, inte på kalorier. Det är stor skillnad på att äta och att faktiskt tillgodose kroppens behov av näring. Att inte glömma att även tillsatser, gifter, förorenigar, vissa metaller och tungmetaller skappar blockeringar samt obalanser mellan näringsämnen som kan leda till en grundläggande näringsbrist. Utan näringsämnen som kan sätta igång reaktioner i kroppen hamnar vi i en ond spiral där ännu mer obalanser skappas och mera skadliga ämnen samlas i kroppen som i sin tur ledder till ännu flera symptomen och sjukdomar. Många psykiska och fysiska tillstånd kan dämpas och döljas med läkemedel men kommer inte att försvinna förrän kroppen har återfött balansen via det som sätter igång tillfrisknandeprocessen, nämligen NÄRINGSÄMNEN.


Det är bra att läkemedel finns, vi kan behöva det, men vi behöver näringsämnen mer, för att vi inte ska behöva läkemedel!


Simone Löfstaf

Ortomolekylär Terapeut


INLÄGG

KOPPARÖVERSKOTT
KOPPARÖVERSKOTT
och dess förödande effekter på hälsan
SALICYLSYRA INTOLERANS
SALICYLSYRA INTOLERANS
astma, eksem, IBS, förstorade adenoid, nästäppa, tinnitus, insomnia, hyperaktivitet...
AUTISM
AUTISM
ärftlig benägenhet, tungmetall börda, vitamin- och mineralbrist samt störningar i kroppens biokemi och avgiftningssystem