Plena Hälsa

Information om personuppgiftsbehandling

 

1. Introduktion

 Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.

I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

 

2. Allmänt

PLENA HÄLSA är en firma med säte i Haninge, Stockholm, Sverige. PLENA HÄLSA är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). För mer information, se Datainspektionens hemsida. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Hos PLENA HÄLSA tillämpar följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

 

• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.

• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.

• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.

• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

 

3. Vilken information samlar PLENA HÄLSA in om dig?

 För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

 • Ditt namn

• Ditt personnummer (privatpersoner)

• Din e-postadress

• Din/företagets postadress

• Din/företagets leveransadress

• Ditt/företagets telefonnummer

• Dina kontaktuppgifter

 

4. När samlar PLENA HÄLSA in din information?

PLENA HÄLSA samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en vara eller en tjänst. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

 

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för PLENA HÄLSA egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

 

5. Hur använder PLENA HÄLSA din information?

 Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

 • Behandla din beställning

• Fakturering

• Behandla betalningar

• Leverera produkter/tjänster

• Skicka information, nyheter och erbjudanden

• Förbättra kvaliteten på våra produkter/tjänster och utveckla nya produkter/tjänster

• Analysera trender

• Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

 

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

 

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs. ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.


Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. PLENA HÄLSA kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

 

6. Registrerade rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

 

Mejla info@plenahalsa.se om du har sådan begäran.

 

7. Cookies

Vad är cookies?

En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn.

 

8. Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på http://www.plenahalsa.se

PLENA HÄLSA är inte ansvarig för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

 

9. Klagomål

Om du har en fråga eller vill lämna ett klagomål till PLENA HÄLSA angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss via mail till info@plenahalsa.se eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.


10. Kontakta oss

Du kan kontakta oss via E-post: info@plenahalsa.se, telefon: +46 733926241 eller skriv till PLENA HÄLSA, Kryddgårdsvägen 17, 13756 Tungelsta


Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera